Інформація про вступ

Відокремлений структурний підрозділ
«ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ  ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка»


     Коледж створений у 1930 році. З 2012 року навчальний заклад є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сьогодні Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка - єдиний навчальний заклад України, який готує фахових молодших бакалаврів усіх геологорозвідувальних спеціальностей є одним з провідних закладів освіти України І рівня акредитації.

У коледжі є навчальні і спортивні корпуси, навчальні майстерні, їдальня, гуртожиток, навчальний  полігон, геологічний музей, бібліотека з читальною залою, а також  укомплектовані сучасною апаратурою і обладнанням кабінети й лабораторії. Комп’ютерний центр коледжу оснащений сучасними комп’ютерами, має доступ до Інтернет.

Геологорозвідувальний полігон для проведення практик студентів КГРТ

Музей нашого коледжу

В коледжі функціонує геологічний музей. Музей КГРТ відкритий 1 вересня 1986 року та включає виставково-експозиційний зал, літотеку і офісне приміщення. У  фондах музею нараховується близько 3200 зразків мінералів, гірських порід, руд і скам’янілостей.  

Основою кам’яного зібрання музею став матеріал, доставлений студентами і викладачами з виробничих практик, а також подарований коледжу його випускниками. Географія місць знаходження кам’яного матеріалу досить широка; в експозиції музею виставлені зразки практично із усіх континентів: з Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки і навіть з Антарктиди.

Коледж є колективним членом Спілки геологів України, Спілки буровиків України, Українського товариства охорони природи, членом Міжнародної асоціації науково-технічного і ділового співробітництва з геофізичних досліджень і робіт у свердловинах.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на відповідних факультетах та інститутах Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших закладів вищої освіти  України. 


Перелік вступних (конкурсних) предметів для вступників.
Конкурсний відбір на навчання здійснюється у формі конкурсу сертифікатів УЦОЯО,
або вступних іспитів у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника.
У разі подання результатів ЗНО, бал вступника за вступне випробування підвищується на 25 відсотків.
СпеціальністьОсвітня програмаПрийомПерелік вступних випробувань (екзаменів) на базі 9 кл
Перелік сертифікатів
УЦОЯО вступних випробувань
на базі 11 кл
Термін навчання
На базі
9 кл
На базі
11 кл.
Заоч. навч.
на базі 11 кл.
103 Науки про ЗемлюГеологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин+++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія  (тести)
9 кл. –
4 роки 
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації+++1.Українська мова (диктант, тести )
2.Математика (тести) або Географія  (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва++1.Українська мова (диктант, тести) 2.Математика (тести) або Географія  (тести)9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
Геотуризм++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія  (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
101 ЕкологіяПрикладна екологія++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія  (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
184 ГірництвоБуріння свердловин на тверді корисні копалини і воду+++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
133 Галузеве машинобудуванняТехнічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія  (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 роки
274 Автомобільний транспортОбслуговування та ремонт автомобілів і двигунів+++1.Українська мова (диктант, тести)
2.Математика (тести) або Географія (тести)
9 кл. –
4 роки
1.Українська мова
2.Математика, або Історія України, або Географія
11 кл. –
3 рокиЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ,
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
Етапи вступної компаніїДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
Вступники на основі
базової загальної середньої (9 клас) повної загальної середньої (11 клас)повної загальної середньої
І сесіяІІ сесія
Початок прийому заяв та документів 29 червня 2021 року 14 липня 2021 року14 липня 2021 року27 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право на вступні випробування о 18 годині 13 липня 2021 року о 18 годині 26 липня 2021 рокуо 18 годині 05 серпня 2021 рокуо 18 годині 03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на підставі сертифікатів ЗНО
о 18 годині 02 серпня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань 14–24 липня 2021 року 01– 20 липня 2021 року03-06 серпня 2021 року06-08 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 27 липня 2021 року не пізніше 12 години 05 серпня 2021 рокудо 12 години 09 серпня 2021 року до 12 години 10 вересня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
до 18 години 31 липня  2021 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 03 серпня 2021 року
за державним замовленням –
до 12 години 14 серпня 2021 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 12 години 20 серпня 2021 року
до 12 години 12 серпня 2021 рокудо 12 години 14 вересня 2021 рокуДокументи для вступу у «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
– Заява за встановленою формою (заповнюється у Відбірковій комісії);
– Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2021 року);
– Довідка про реєстрацію місця проживання;
– Картка платника податків;
– Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний) рівень на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
– Сертифікат (и) зовнішнього незалежного оцінювання (за 2018, 2019, 2020, 2021 років);
– Військово-обліковий документ;
– Документ, який підтверджує право вступника на зарахування за співбесідою та / або за квотами ( за наявності);
– Чотири кольорові фотографії розміром 3х4см;
– Папка швидкозшивач, 3 файли, 3 конверти (з марками), 2 зошити;
– Копії документів приймаються у разі їх нотаріального засвідчення, або засвідчуються Відбірковою комісією на підставі пред’явлення оригіналів документів

     Студентам коледжу надається відстрочка від призову на військову службу до закінчення повного курсу навчання.

     У коледжі працюють  підготовчі курси. Також за два тижні до вступних іспитів буде працювати літній лекторій. Слухачам літнього лекторію підготовчого відділення надається гуртожиток.

     По закінченню навчання на 3-місячних курсах за результатами підсумкової атестації випускникам підготовчого відділення нараховуються  додаткові бали до рейтингової оцінки. 

Гуртожиток коледжу

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
За освітньою програмою “Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин” коледж готує фахових молодших бакалаврів, які займаються геологічним картуванням, пошуками та розвідкою родовищ корисних копалин. Випускникам присвоюється кваліфікація техніка-геолога і додатково видаються свідоцтва «Оператор комп’ютерного набору» та «Відбірник геологічних проб».

Студенти на практиці

За освітньою програмою “Геотуризм” коледж готує фахових молодших бакалаврів з геологічного туризму для розроблення та впровадження нових туристичних продуктів, що зможуть поєднати геологію, туризм та економіку для збереження культурної та природної спадщини. Випускникам присвоюється кваліфікація фахового молодшого бакалавра з наук про Землю за програмою геотуризм і видається свідоцтво «Оператор комп’ютерного набору».

Завідувач геомузею (по центру) з викладачами та студентами
Студент-геофізик на виробничій практиці
Ще один студент на практиці

За освітньою програмою “Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації” коледж готує фахових молодших бакалаврів,  які займаються пошуками та розвідкою в земній корі нафти та газу, вугілля, рудних корисних копалин, будівельних матеріалів, підземних вод. Геофізична розвідка проводиться багатофункціональною електронною апаратурою та обладнанням, змонтованими на автомобілях, літаках і морських кораблях. 

На всіх етапах геофізичних досліджень  застосовуються комп’ютери. При комп’ютерній обробці геофізичної інформації використовуються сучасні універсальні комп’ютерні технології. Випускникам присвоюється кваліфікація техніка-геофізика і видаються свідоцтва «Оператор комп’ютерного набору» та «Робітник на геофізичних роботах 2-3 розряду».


Магнітне поле Землі

     За освітньою програмою “Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва” коледж готує фахових молодших бакалаврів, які займаються дослідженням та пошуком підземних вод, оцінкою ґрунтів для будівництва, інженерно-геологічними дослідженнями. Випускникам присвоюється кваліфікація техніка-гідрогеолога і видаються свідоцтва «Оператор комп’ютерного набору» та «Відбірник геологічних проб».

Практична робота у лабораторії інженерної геології
Група екологів під час екзамену у лабораторії методів вимірювання параметрів навколишнього середовища
За освітньою програмою “Прикладна екологія” коледж готує фахових молодших бакалаврів з контролю за станом навколишнього середовища і використанням природних ресурсів. Випускникам присвоюється кваліфікація техніка-еколога і видається свідоцтво «Оператор комп’ютерного набору».

Практика з буріння на навчальному полігоні коледжу
За освітньою програмою “Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду” коледж готує фахових молодших бакалаврів з буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду та для інженерно-геологічних досліджень на будівництві. Випускникам присвоюється кваліфікація техніка з буріння і видається свідоцтво «Машиніст бурової установки ІІІ розряду».

Викладач ремонту геофізичної апаратури Фарафонов Віктор Васильович під час лабораторної роботи
За освітньою програмою „Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки” коледж готує фахових молодших бакалаврів з технічного обслуговування і ремонту електронної геофізичної апаратури, засобів радіоелектронної та комп’ютерної техніки. Додатково надаються професійні знання та навички з популярних спеціалізацій ремонту комп'ютерної техніки та адміністрування комп’ютерних мереж і операційних систем.
     Студенти вчаться ремонтувати різні типи радіолектронного обладнання, та додатково придбають вміння професійного обслуговування комп'ютерних систем.
Випускникам присвоюється кваліфікація техніка з експлуатації та ремонту устаткування і видаються свідоцтва  «Оператор комп’ютерного набору»  та «Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури».

Студенти-автомобілісти на лекції по ремонту та обслуговуванню автомобілів

За освітньою програмою “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” коледж готує фахових молодших бакалаврів для виробничо-технічної та організаційної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням автомобілів і двигунів. Випускникам присвоюється кваліфікація механіка і видається свідоцтво «Слюсар з ремонту автомобілів».