Циклова комісія екології та геологічних дисциплін

Циклова комісія екології та геологічних дисциплін

1. Уманець Людмила Іванівна голова комісії, викладач  основ екології, метеорології і кліматології, загальної екології, заповідної справи, екології міських систем, моніторинг довкілля, охорона навколишнього середовища.

2. Гурська Марія Казимирівна член комісії, викладач загальної геології. 

3. Кондратьєва Галина Григорівна     член комісії, викладач менеджменту туризму.

4. Міцней Ірина Федорівна        член комісії, викладач БЖД, грунтознавства, екології геологічного середовища, геохімії довкілля,  еколого-геологічного картування, збалансованого природокористування.

5. Москаленко Ольга Іванівна          член комісії, викладач палеонтології та історичної  геології, структурної геології та геокартування,  основ мінералогії, петрографії та петрофізики,  мінералогії, петрографії та корисних копалин, загальної геології, геології України, загальної геології.

6. Остроух Оксана Анатоліївна  член комісії, викладач аналітичної хімії, фізико-хімічного аналізу, методів вимірювання  параметрів НПС, гідрогеохімії.

7. Прокопець Валентин Вікторович  член комісії, викладач навчальних практик.

8. Семко Юлія Олегівна        член комісії, викладач геології з основами геоморфології, геоморфології та четвертинної геології України, геоморфології та четвертинної геології, оцінки геологічних пам’яток, загальної геології.

9. Фесечко Руслан Станіславович член комісії, викладач кристалографії та мінералогії, петрографії та літології, геології та корисних копалин України, пошуку та розвідки родовищ корисних дослідження мінеральної сировини.

Абітурієнту